Bruska banja

Bruska banja je jedan od četiri značajnija termomineralna izvora na teritoriji opštine Brus. Locirana je na 423 metara nadmorske visine, sa leve strane Graševačke reke, u neposrednoj zoni centralnog gradskog naselja.

Osnovna hidrogeološka istraživanja ovog lokaliteta su vršena u nekoliko faza.

Po hemijskom sastavu  vode ovog termomineralnog izvorišta pripadaju  hidrokarbonantno-natriiumskom tipu voda.

Na osnovu većeg broja anliza je utvrđeno da se ova voda može upotrebljavati za piće , kao dopunsko sredstvo u lečenju mnogih bolesti poput  oboljenja željuca, bubrega, mokraćnih puteva, kožnih oboljenja.

Banjski turizam je postao obeležje opštine Brus i u narednom periodu, u planu je izgradjnja sportsko-rekreativnog centra i novih hotelskih kapaciteta na prostoru Bruske banje. 

Mapa

BRUS VREMENSKA PROGNOZA