Zavičajni muzej Brus

U okviru Centra za kulturu Brus postoji i radi Etnografski muzej.

Otvoren je 1990. godine, odnosno kada su, u to vreme, bili ispunjeni elementarni uslovi za smeštaj do tada prikupljenih eksponata u stalnu muzejsku postavku, u prostorije tadašnjeg  Doma kulture, u starom delu zgrade.

Stalna muzejska postavka smeštena je u četiri međusobno povezane prostorije, sa tematski grupisanim eksponatima koji, tako postavljeni, čine jednu celinu i predstavljaju život i kulturu bruskog podneblja.

U centralnom delu predstavljena je kuća sa otvorenim ognjištem i svim pripadajućim predmetima, kao što su kotao na verigama, naćve (mešajnik), grnčarski lonci, crepulje sa sačevima i mnogo drugo posuđe, pokućstvo, privreda – posebno preko predmeta vezanih za stočarstvo i bačiju, kao što su karlice, kupice, čabrovi, zastruzi, grudarice. Narodna nošnja i tkačka radinost, sa razbojem, ćilimima i ostalim tkačkim tvorevinama, predstavljeni su u posebnoj prostoriji, kao i seoska soba iz XIX veka, sa drvenim krevetom, guberom, prekrivačima i prostirkama, ponjavama, kolevkom, kuferom sa rubom. U stalnoj postavci, u holu (hodniku) nalaze se četiri stolice – fotelje, iz vremena Obrenovića, pisaći sto i vitrina. Pored predmeta od tekstila, eksponati su najvećim delom od pečene zemlje – keramike, drveta i u manjoj meri metala i, uglavnom, potiču iz XIX  i početka XX veka.

Od osnivanja Muzeja do danas prikupljeno je preko dve hiljade muzejskih eksponata i druge muzejske građe.

Mapa

BRUS VREMENSKA PROGNOZA