Opštine Brus

Opština Brus se prostire u centralnom i jugoistočnom delu Republike Srbije. Cela teritorija se nalazi na Kopaoničkom masivu i zahvata teritoriju istočnog dela Kopaonika od najvišeg vrha, Pančićev vrh 2017 m, do najnižeg predela ove komune, naselje Zlatari na oko 300 m nadmorske visine.

 

Graniči se sa opštinama Aleksandrovac, Raška, Blace, Kuršumlija, Leposavić i Kruševac. Pripada Rasinskom okrugu čije je sedište u Kruševcu, a sa susednim komunama i svetom je povezana dobrom mrežom lokalnih i regionalnih saobraćajnica. Teritoriju opštine čini 605 km kvadratnih, gde prema poslednjem popisu živi oko 14000 stanovnika u 58 naseljenih mesta.

 

Srce opštine čini planinski masiv Kopaonik,stara planina, čija je dužina 82,7 km, širina 63 km, a površina 2756 km kvadratnih. Kopaonik je omeđan dolinama Toplice, Ibra, Rasine i Labe koje su vekovima predstavljale naseobine, privredne i kulturne arterije srpske države. Okolnim dolinama se lako prilazilo planini,po njenim prostranstvima lako se hodalo i kopalo... I uvek kopalo...otuda i naziv planini Kopaonik.

 

Oko 60 odsto stanovništva na području opštine se bavi isključivo poljoprivredom , a 40 procenata živi od svog rada u privredi, zanatstvu i društvenim delatnostima,računajući zaposlene i njihove porodice.