Rozeta Brus

Prelepa srednjovekovna, srpska, rozeta izrađena od krečnjaka, 14-15. vek, pronađena je u ostacima srednjovekovne crkve posvećene Svetom Stefanu u Milentiji kod Brusa.
Na krajevima kraka ugravirani su likovi heruvima (lice okruženo sa dva para krila) kao i geometrijski ornamenti, a na celoj površini rozete vidljivi su tragovi crvene boje.

Mapa

BRUS VREMENSKA PROGNOZA